Kalendarium

Ilość znalezionych wpisów spełniających kryteria wyszukiwania: 145.

DataWpisŹródło

Czwartek
17 grudzień
1931

Odbyło się posiedzenie Komisji Celnej, powołanej przez T. R. P. dla zbadania zagadnień celnych, omawianych na posiedzeniu Tymczasowej Rady Portowej 1 grudnia 1931 r.

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Czwartek
17 grudzień
1931

Trwała ogólna deratyzacja wszystkich magazynów oraz lokali biurowych i mieszkalnych.

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
15 grudzień
1931

Rozpoczęła się ogólna deratyzacja wszystkich magazynów oraz lokali biurowych i mieszkalnych. Zakończona ona została 18 grudnia 1931 r.

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Piątek
11 grudzień
1931

Zawinął pierwszy statek sowiecki S/S/ "Proletarij", który przybył z Leningradu z ładunkiem 900 ton złomu.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
08 grudzień
1931

Gdynię opuściła wycieczka pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy zapoznali się z pracą portu.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Niedziela
06 grudzień
1931

Przybyła do Gdyni wycieczka pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbywających w Warszawie szkolenie. Członkowie wycieczki zapoznali się szczegółowo z portem i jego pracą. Wycieczka opuściła Gdynię 8 grudnia 1931 r.

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
01 grudzień
1931

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej, na którym rozpatrzono ostateczny projekt rozporządzenia o morskich opłatach portowych, przedyskutowano sprawę zagadnień celnych w porcie, oraz regulaminów dla Komisji T. R. P., a następnie wysłuchano sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa.

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Czwartek
26 listopad
1931

Został oddany do użytku magazyn cukrowy "Cukroport Nr III" o powierzchni składowej 5.000 m2. Był to dawny magazyn Warszawskiego Towarzystwa Transportowego, który przed rozbudową i wykupieniem go przez Związek Cukrowni posiadał powierzchnię 1.250 m2.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
24 listopad
1931

W Magazynie Nr 2 wskutek zaproszenia ognia przez robotników, zapaliła się słoma przy składowanym cukrze, a następnie sama cukier. Przybyła na miejsce wypadku portowa straż ogniowa, oraz holowniki ratownicze ugasiły ogień w przeciągu 15 minut. Port strat nie poniósł, zaś straty właściciela towaru wyniosły kilka tysięcy złotych.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Piątek
20 listopad
1931

Odbyło się posiedzenie Komisji Tymczasowej Rady Portowej, powołanej do zbadania projektu reformy opłat portowych w Gdyni, oraz odnośnego rozporządzenia wykonawczego. Ostateczne wnioski Komisji zostały przekazane Departamentowi Morskiemu Ministerstwa Przemysłu i Handlu.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Czwartek
12 listopad
1931

Odbyło się posiedzenie Komisji Tymczasowej Rady Portowej, powołanej do zbadania projektu reformy opłat portowych w Gdyni, oraz odnośnego rozporządzenia wykonawczego. Ostateczne wnioski Komisji zostały przekazane Departamentowi Morskiemu Ministerstwa Przemysłu i Handlu.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
10 listopad
1931

Został oddany do eksploatacji magazyn cukrowy, stanowiący przedłużenie magazynu "Cukroport I". Nowa część posiadała długość 95 m oraz szerokość 50 m, czyli 4.750 m2 przestrzeni składowej.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Czwartek
05 listopad
1931

Wszedł do portu S/S "E.M. Dalgas" z pierwszym całookrętowym ładunkiem bawełny w ilości 7,350 bel. Wyładunek trwał 22 godziny.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
03 listopad
1931

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej, poświęconej dalszemu rozpatrzeniu i przedyskutowaniu projektu zmiany organizacji i zarządu portu gdyńskiego.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
20 październik
1931

Na posiedzeniu komisji Kolejowo-Drogowej Tymczasowej Ray Portowej uzgodniono położenie Miejskiej Stacji Towarowej, a pozatem dyskutowano nad sprawa obsługi kolejowej projektowanego nabrzeża dla przeładunku rud, oraz nad sprawą obsługi kolejowej przyszłego elewatora zbożowej.Wiadomości Portu Gdyńskiego
Port Gdynia Kalendarium
Rocznik Gdyński © 2018