Kalendarium

Ilość znalezionych wpisów spełniających kryteria wyszukiwania: 145.

DataWpisŹródło

Niedziela
26 czerwiec
1932

Nadszedł do Gdyni S/S "Scanpenn", będący gruntownie przebudowanym statkiem American Scantic Line, noszącym dawniej nazwę S/S "Bird City".

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
17 maj
1932

Zakończyła się inspekcja pracy portu przeprowadzona przez Ministra Przemysłu i Handlu Ferdynanda Zarzzyckiego.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Poniedziałek
16 maj
1932

Rozpoczął dwudniową inspekcję portu Minister Przemysłu i handlu dr. Ferdynand Zarzycki. W trakcie wizyty wziął udział w uroczystości poświęcenia nowego statku Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego S/S "Lublin", a następnie przeprowadził inspekcję szkód, wyrządzonyh przez zimowe burze na wybrzeżu.

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
10 maj
1932

Przypłynął transportowiec Argentyńskiej Marynarki Wojennej "Chaco". Dowództwo statku przekazało w ręce władz polskich 10 deportowanych z Argentyny, pochodzących z Polski.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Poniedziałek
02 maj
1932

Przedstawiciele Rady Interesantów Portu odbyli konferencję w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie przedstawiając trudną sytuację, która wyłoniła się dl.a gdyńskich firm portowych w zwiazku z wyjatkowo wysokimi sumami, obciążającymi pracodawców w porcie z tytułu repartycji składek na ubezpieczenie od wypadków na rok 1932. Reprezentanci sfer gospodarczych zwrócili uwagę na to, że stawka średnia w porcie gdyńskim wynosi 5,33% płac robotniczych, podczas gdy obciążenie w porcie gdańskim wynosi zaledwie 1,7%.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Piątek
29 kwiecień
1932

Odbyło się roczne Walne Zgromadzenie członków Rady Interesantów Portu pod przewodnictwem dyrektora Kollata. Sprawozdanie roczne referował dyrektor organizacji dr Bolesław Kasprowicz. Po udzieleniu Zarządowi absolutorium i przyjęciu do wiadomości sprawozdania, wybrano Zarząd na rok 1932 ww dotychczasowym składzie: prezes - konsul inż. Korzon, )koncerny węglowe), wice prezes - konsul Byczkowski (ekspedytorzy portowi) oraz członkowie Zarządu - dyr. Rummel - (armatorzy polscy) Cienciała - (maklerzy okrętowi) i Hordyński (Przemysł portowy).Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
26 kwiecień
1932

Awarię w porcie odniósł S/S "Warszawa", należący do Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego. Statek odszedł do doku w Gdańsku, celem dokonania remontu, a na jego miejsce został uruchomiony S/S "Premjer".

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Poniedziałek
25 kwiecień
1932

Do Norrkoping (Szwecja) wypłynął Z/M "Diana" z pierwszym całookrętowym ładunkiem soli kuchennej w ilości 325 t.

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Sobota
23 kwiecień
1932

Z warunkami importu owoców południowych zapoznali się: Radca Handlowy Ambasady Włoskiej w Warszawie P. Menotti Corvi oraz Radca Ministerstwa Przemysłu i Handlu P. Łada. Goście zwiedzili port i byli obecni przy wyładunku 538 t cytryn z S/S "Mansuria", przybyłego z Catanii (Włochy).Wiadomości Portu Gdyńskiego

Czwartek
21 kwiecień
1932

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej, poświęcone sprawom celnym, opłat portowych oraz przeniesienia do Gdyni Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych z Gdańska.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Wtorek
12 kwiecień
1932

Podczas posiedzenia Tymczasowej Rady Portowej, omawiano sprawy związane z ustanowieniem Wolnej Strefy .

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Piątek
08 kwiecień
1932

Odbyło się zebranie Komisji Celnej Tymczasowej Rady Portowej, podczas którego rozpatrzono sprawę konfiguracji basenów przyszłej Wolnej Strefy. Odbyła się również dyskusja nad projektem regulaminu mającego obowiązywać w Wolnej Strefie.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Czwartek
31 marzec
1932

Automatycznie prolongowana została bez jakichkolwiek zmian umowa zbiorowa między Związkiem Gdyńskich Eksporterów Portowych a organizacjami zawodowymi robotników.Wiadomości Portu Gdyńskiego

Środa
23 marzec
1932

Zakońcozno załadunek 12 parowozów na przystosowany do przewozów tego rodzaju ładunków statek "Beldis". Parowozy te przeznaczone dla kolei francuskich, ważące po 83 t każdy trafiły do Oranu.

Wiadomości Portu Gdyńskiego

Poniedziałek
21 marzec
1932

Przybył motorowiec "Kolsmaren" przywożąc 8.000 worków (519 t) kakao surowego, oraz 6.160 worków (523 t) nasion palmowych.Wiadomości Portu Gdyńskiego
Port Gdynia Kalendarium
Rocznik Gdyński © 2018