Kalendarium
Wiadomości Portowe / Wiadomości Portowe
DataWpis

Sobota
13 maj
1939

Odbyło się posiedzenie Zarządu Rady Interesantów Portu, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Pana inż. Napoleona Korzona.

Sobota
03 czerwiec
1939

Statek niemiecki "Helene Russ" przywiózł z Hamburga dwie młode żyrafy oraz olbrzymiego żółwia dla Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Egzotyczne zwierzęta przeładowane zostały w porcie gdyńskim przy nabrzeżu Rotterdamskim ze statku na otwarty wagon.

Niedziela
04 czerwiec
1939

W Sztokholmie odbyło się zebranie Komitetu Nadzorczego Przedstawicielstw Kolei i Portów Polskiego Obszaru Celnego. W zebraniu tym z ramienia portu gdyńskiego wzięli udział dyrektor Urzędu Morskiego inż. Łęgowski oraz naczelnik wydziału handlowego Urzędu Morskiego p. Borkowski.

Wtorek
13 czerwiec
1939

Odbyło się posiedzenie Zarządu Rady Interesantów Portu, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu inż. Napoleona Korzona. Na posiedzeniu m.in. wybrano komisję, która miała opracować interpretację, tzw. "przerwy świątecznej" oraz sprawę ponoszenia kosztów dodatkowych przeładunku w nocy.

Wtorek
20 czerwiec
1939

Odbyło się zebranie Rady Portowej pod przewodnictwem Dyrektora Urzędu Morskiego inż. St. Łęgowskiego. Na zebraniu tym wysłuchano sprawozdania komisji o wyborze miejsca pod budowę dużego nowoczesnego hotelu w centrum miasta, następnie dokonano wyboru specjalnej komisji dla opracowania wniosków w sprawie ułatwienia rozliczeń przy transportach towarów tranzytowych. Omówione zostały też bieżące informacje eksploatacyjne i techniczne.

Poniedziałek
10 lipiec
1939

Dyrektor Departamentu Ministerstwa Skarbu Litwy Lipcius oraz Kierownik Budowy Portu litewskiego w Świętej inż. Łozińskis złożyli wizytę Dyrektorowi Urzędu Morskiego inż. St. Łęgowskiemu. Następnie w jego towarzystwie zwiedzili szczegółowo port gdyński.

Niedziela
16 lipiec
1939

W swej inauguracyjnej podróży przybył motorowiec "Donald Mc Kay", należący do American Scantic Line. Był to pierwzy z sześciu nowych statków, budowanych w stoczni Sun Shipbuilding Company w Chester dla firmy "Moore Mc Cormack Lines NNc", do której należała American Scantic Line.

Czwartek
27 lipiec
1939

Odbyło się w uroczyste poświęcenie nowego transatlantyku m/s "Chrobry", zbudowanego w stoczni duńskiej w Nakskov dla "Gdynia - Ameryka" Linie Żeglugowe. W uroczystości wzięli udział: minister Przemysłu i handlu A. Roman, podsekretarz stanu Sokołowski, prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Kwaśniewski, dyr. departamentu morskiego L. Możdżeński, przedstawiciele władz naczelnych G.A.L.-u z prezesem Rady Towarzystwa Szuyskim i dyr. Leszczyńskim na czele oraz przedstawiciele władz lokalnych i sfer gospodarczych.

Sobota
29 lipiec
1939

M/s "Chrobry" wyruszył w pierwszą podróż regularną do Południowej Ameryki zabierając 2.500 ton drobnicy i pocztę oraz 1.042 pasażerów,w tym 543 emigrantów z Czech i Słowacji.
Port Gdynia Kalendarium
Rocznik Gdyński © 2018